GymDrama

Om forlaget

Forlaget Undertekst blev stiftet i 1995 af tidligere dramatiklærer på Randers Statsskole, Peter Elung Jensen. Efter at det har ligget nogle år i dvale, har Johanne Winding Nordestgaard og Susanne Harkjær Møller sagt ja til at videreføre forlaget.

Om forlaget

Forlaget Undertekst
Forlaget Undertekst blev stiftet i 1995 af tidligere dramatiklærer på Randers Statsskole, Peter
Elung Jensen. Forlaget har udgivet undervisningsmateriale til brug i dramatikundervisningen på stx og hf (”San-se-lig-hed” i 1997 og ”Drama Magi” i 2004).


Efter at det har ligget nogle år i dvale, har Peter Elung Jensen spurgt os – Johanne Winding
Nordestgaard (Egaa Gymnasium) og Susanne Harkjær Møller (Randers Statsskole) – om vi vil
videreføre forlaget. Vi har sagt ja og valgt at stifte en forening som organisatorisk ramme om
forlaget. Foreningen er en selvstændig forening med en nær tilknytning til Dramatiklærerforeningen.

Foreningen blev oprettet ved en stiftende generalforsamling d. 7/12 2022.

Formål
Formålet med forlaget Undertekst er at lave udgivelser, som er målrettet dramatikundervisningen.

Udgivelser
Udgivelserne skal finansieres gennem salget af dem. Vi arbejder derfor med en model hvor
udgivelserne præsenteres, forudbestilles og først efterfølgende sendes i trykken.

Medlemmer
Alle medlemmer af Dramatiklærerforeningen er automatisk også medlemmer af forlaget. Dette er besluttet på Dramatiklærerforeningens generalforsamling d. 18/11 2022, hvor forlaget blev præsenteret. Medlemskabet indebærer, at man indimellem vil få en mail med tilbud om en udgivelse. Derudover kræver det ikke noget af medlemmerne. Det koster ikke noget, og man skal ikke bidrage på nogen måder, medmindre man selv får lyst. Hvis man ikke vil være medlem af forlaget, er man på ethvert tidspunkt fri til at melde sig ud. Det gør man ved at meddele det til Susanne Harkjær Møller.

Bestyrelse
Bestyrelsen i Undertekst består af følgende medlemmer:

  • Susanne Harkjær Møller (direktør og kasserer)
  • Johanne Winding Nordestgaard (direktør)
  • Martin Kreisberg
  • Jan Heintze