GymDrama

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling i Dramatiklærerforeningen.

Fredag den 13. november 2020 kl. 16.15 på Rosborg Gymnasium

Referater og tidligere indkaldelser