Dagsorden for generalforsamling i Dramatiklærerforeningen, 

Tid: Fredag den 18. nov. 2022 kl. 16.15 (i umiddelbar forlængelse af FIP-kurset)

Sted: Rysensteen Gymnasium, Tietgensgade 74, 1704 København V

Referater og tidligere indkaldelser