Dagsorden for generalforsamling den 10/11 kl. 16.15

Tid: Fredag den 10. nov. 2023 kl. 16.15 (i umiddelbar forlængelse af FIP-kurset)

Referater og tidligere indkaldelser