Referat af generalforsamling i Dramatiklærerforeningen d. 18.11.2022

Tid: Fredag den 18. nov. 2022 kl. 16.15 (i umiddelbar forlængelse af FIP-kurset) Sted: Rysensteen Gymnasium, Tietgensgade 74, 1704 København V

Formandens beretning:

Marlene Follmann Ballebye fortalte om nogle af de tiltag, som bestyrelsen har arbejdet med det seneste år. 

Den 3. november deltog Marlene på mødet i Fagligt Forum, hvor også fagkonsulenten deltog. Her blev det bl.a. diskuteret om filmskuespil kan tages ind i fremtiden. Flere arbejder allerede med filmskuespil fx i forbindelse med et naturalismeforløb.

Dramatiklærerforeningen afholder i år en Holbergkonkurrence, hvor landets dramatikelever kan deltage. Dette for at fejre og markere dansk teaters jubilæum.Deadline for at indsende bidrag er d. 16. december 2022.

Den 10. oktober 2022 afholdt foreningen lyskursus på Bora Bora i Aarhus med stor tilslutning. Lyskurset gav – foruden indsigt i de tekniske ting omkring teaterlys – god inspiration både til enkle og mere komplekse lysdesign og helt konkrete idéer til, hvordan forskellige lyskilder kan inddrages i en scenografi. I materialebanken på foreningens hjemmeside kan man læse et uddybende sammendrag af kursets pointer og tips.

I april lykkedes det endelig at gennemføre det Berlinkursus, der pga. corona var blevet udskudt. Der var 20 deltagere på kurset, og det var en stor succes. Foreningens bestyrelse planlægger at udbyde endnu et rejsekursus, måske til Stokholm og formentlig i april 2024.

Forlag Undertekst:

Johanne Winding Nordestgaard og Susanne Harkjær Møller fører forlaget “Undertekst” videre, men i en ny form. 

Johanne præsenterede ideen og tankerne bag forlaget, som videreføres som en forening, der har en nær tilknytning til Dramatiklærerforeningen. Nedenfor følger i punktform de centrale punkter fra præsentationen af forlaget.

Formål:

–   Udgivelser, som er målrettet dramatikundervisningen

Idéer:

–   En serie med ”yndlingsforløb” med uddybet beskrivelse af forløb, tekster, øvelser, benspænd mm.

–   En antologi med tekster til eksamensprojekter (fx laver Aarhus Teater midtvejsprojekter i korte formater, som ikke udgives ellers. Der er også dramatiklærere, der selv skriver og som kunne udgives). 

Organisering og økonomi:

Frivillig forening (med en nær kobling til Dramatiklærerforeningen, men økonomisk uafhængige af hinanden)

Udgivelserne finansieres gennem salget af dem

En udgivelse bliver præsenteret og pitchet, før den udgives. Man bestiller og betaler på forhånd, før bøgerne trykkes. Dette for at undgå økonomisk svind og overproduktion (intet lager).

Der blev spurgt til, om det er muligt at udgive bøgerne elektronisk. Vi vil gerne have de fysiske bøger, men vi tager det med videre i overvejelserne – måske kan den digitale udgivelse finansiere trykning af fysiske eksemplarer, så det er muligt at få begge.

Medlemmer:

Alle medlemmer af dramatiklærerforeningen er automatisk medlem af foreningen, medmindre man selv aktivt melder sig ud.

Stiftende generalforsamling:

Den 30/11 kl. 20 er der stiftende generalforsamling online – link sendes ud til medlemmerne.

Regnskab

Foreningens kasserer, Michael Grankvist, gennemgik regnskabet. 

Der har været flere år med overskud. Foreningen opbygger formue. Forslaget om at nedsætte kontingentet er ved flere tidligere generalforsamlinger blevet stemt ned.

Foreningen har i år brugt nogle af pengene på at betale restaurantbesøg og teaterbesøg i forbindelse med FIP-kursus. Foreningen har også givet et tilskud til workshoppen med Contact på dagens FIP-kursus.

Men der er stadig penge på kistebunden – og foreningen modtager meget gerne forslag til, hvad vi skal bruge dem på.

Ønsker og forslag til nye tiltag?

Lyskurset udsprang af et ønske fra generalforsamlingen sidste år (2021). Det kan måske gentages på Sjælland?

Workshops ved dramatiklærere – løn til afholderen af workshoppen

Forslag om lokale foreninger og tilskud til møder (fx betalt transport)

Logo til foreningen er i gang

Promovering til målgruppen (= eleverne) – måske på tiktok eller instagram?

Kursus med overnatning og festmiddag

Onlinemøde om hvilken retning faget skal gå.

Dagskursus med Odin Teatret

Rejsekursus igen – måske til Stockholm

Maskekursus igen

Forslag til ændring af vedtægter

Der var flertal for forslaget, men forslaget kan ikke vedtages på den ordinære generalforsamling, idet der ikke var 2/3 af foreningens medlemmer til stede. Forslaget er foreløbigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen

Martin Winther-Zarp, Roskilde Katedralskole (medlem): [email protected]

Lone Sørensen, Rungsted Gymnasium (suppleant): [email protected]

Charlotte Fjordvald Bertelsen, Nærum Gymnasium (suppleant): [email protected]

Evt.

Ønske om at høre mere fra foreningen – gerne sende gentagelser ud / reminders om kurser etc.

Ikke alle medlemmer er på Facebook. Derfor skal der også kommunikeres via maillisten og hjemmesiden.

Ønske om flere virtuelle møder. Det giver både sammenhængskraft i foreningen og kollegial sparring, fx i foråret.

Der var slutteligt ros og klapsalver til foreningens bestyrelse.

Læs også

Inspiration fra FIP

Nogle af os deltog i et glimrende FIP-kursus på Aarhus HF & VUC fredag den 10/11. Eftermiddagen var sat af til en workshop med Roberta Carreri fra Odin Teatret. Nogle af vores kolleger var i den forbindelse så venlige at tage lidt noter fra workshoppen og dele dem...

Ny udgivelse

Kære kollega. Nu er det muligt at lade sig inspirere af syv kollegers interessante og vedkommende refleksioner over hver sit aspekt af dramatikundervisningen på stx og hf. I udgivelsen Fagdidaktiske formidlingsartikler om dramatik, som du kan finde på...

Aprilfestival – Gruppeteatrenes Mekka

Aprilfestival – Gruppeteatrenes Mekka

Af Michael Grankvist Sørensen Jeg er sikkert ikke den eneste i denne forsamling der har fået sin primære teaterfaglige dannelse via de turnerende børneteatre, men som efter man er blevet voksen nogle gange kan glemme, hvor betydningsfulde de har været for en selv, og...

Share This