Generalforsamling i dramatik­lærer­foreningen

Generalforsamling i dramatiklærerforeningen d.15.11.2019 på Rosborg gymnasium
 1. Velkomst v. formand Maria Mellergaard
 2. Referent: Maria Holm Kristensen og Dirigent: Kamilla Salzinger
 3. Bestyrelsens beretning v./Maria Mellergaard
  Det sidste års tid – EMU’en er lukket og materialesamlingen er derfor ikke i samme form, som tidligere. Vi har i foreningen besluttet at lave en hjemmeside – et materialesamlingssted og et sted, hvor Replikker vil være tilgængelig. Vi håber meget, at mange dramatiklærere vil bidrage til den nye hjemmeside. Vi opfordrer til at I søger midler ved ministeriets efteruddannelsespulje, bestyrelsen er interesseret i at sparre omkring det, hvis der skulle være behov for det. Vi har i flere år talt om udlandskursus, dette er nu endelig blevet en realitet. Berlinkurset er fyldt op og det er rigtig positivt.Med den nye reform er det på flere skoler blevet svært at oprette B-niveau i dramatik. Faget kan derfor opleves som mindre ude på skolerne. Der er ikke nogen der ved, hvor vi ender. Der går måske ikke så mange år, før der igen bliver tale om en reform. Og i den forbindelse er det vigtigt, at de kunstneriske fag er obs på, hvordan vores fag indgår i den fremtidige gymnasieskole. Det er derfor stadig vigtigt, at vi ude på skolerne fortsat markerer os som fag overfor ledelserne.  Samtidig taler bestyrelsen med bestyrelserne fra de andre kunstneriske fags faglige foreninger, fordi vi sammen vil stå stærkere.Maria Mellergaard takker af for denne gang og træder ud af bestyrelsen. Hun opfordrer til at andre træder ind i bestyrelsen, fordi det er et vigtigt arbejde.
 4. Regnskabet v. kasserer Michael Grankvist
  Der er et bankindestående pr. 31.12 2018 på 38.353,62 kr.Jesper Fjord spørger om man kunne ændre regnskabsåret, så det slutter umiddelbart inden generalforsamlingen. Bestyrelsen undersøger, om der skal en vedtægtsændring til.Michael Grankvist påpeger en fejl i regnskabet, hvor der to steder står 2017 i stedet for 2018, derudover er der ingen fejl og regnskabet er godkendt af de to revisorer.Mischa Sloth Carlsen påpeger i denne sammenhæng, at vi skal godkende regnskabet med forbehold for en fejl i dokumentet. Det gør vi.
 5. Fastsættelse af kontingent v. Michael Grankvist
  Michael foreslår en nedsættelse af kontingentet. Vi har fået færre udgifter i foreningen, da vi har valgt en ny hjemmesideløsning og derfor også sparer penge på at udgive medlemsbladet Replikker.Mischa Sloth Carlsen spørger, hvad vi får for kontingentet? Og om vi kunne have brug for pengene til noget andet?Revisor, Mette Riis, foreslår, at man kunne lade studerende være gratis medlem. Hvis det er dem, vi gerne vil have med i foreningen.Jesper Fjord fortæller, at de i musiklærerforeningen har mange medlemmer, fordi man får adgang til materialer og debatter ved medlemskab. Foreningen betaler for et kursus med overnatning (FIP+generalforsamling tors-fredag) på den måde har de omkring 100 medlemmer til generalforsamlingen. Han synes ikke 350 kr. er for meget. Den pointe bakker Mischa Sloth Carlsen op. Hun fortæller yderligere, at de har samme model i dansklærerforeningen med et kursus med overnatning og generalforsamling og at det fungerer godt.

  Bert Rainer Ernst siger, at hvis stemningen ikke er til at sætte kontingentet ned, så må vi i bestyrelsen finde noget at bruge flere penge på. Eksempelvis: dyrere kurser.

  Ingrid Elholm Olsen bakker op om kurser med overnatning.

  Mette Riis foreslår, at alle der kommer til generalforsamlingen får en gratis middag/teatertur efterfølgende.

  Afstemning om, hvorvidt kontingentet skal sættes ned:
  En stemme for
  Resten stemmer imod

  Vi beslutter at beholde den kontingentsats, vi har nu.

 6. Valg af to revisorer
  Inge Olhoff-Jakobsen genopstiller ikke
  Den anden revisor, Mette Riis, genopstiller og vælges
  Maria Mellergaard opstiller og vælges.
 7. Opstilling og valg af medlemmer til bestyrelsen
  1. På valg: Maria Mellergaard (genopstiller ikke), Maria Holm Kristensen (genopstiller), Marlene Ballebye (genopstiller)
  2. Ikke på valg: Kamilla Salzinger, Michael Grankvist Sørensen, Bianca S. Larsen, Bert Ernst
  3. 2 suppleanter ikke på valg: Katrine Jeppesen, Mette Asaa
  4. Sara Søe opstiller som kandidat – hun vælges.
 8. Ændring i vedtægterne
  Foreningen foreslår følgende ændring:Punkt 7b, som nu lyder:”Dramatiklærerforeningen hæfter kun med foreningens egne aktiver og tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen.”bør ændres til:

  “Dramatiklærerforeningen hæfter kun med foreningens egne aktiver. Foreningens formand og kasserer tegner foreningen udadtil.”

  Det vedtages.

  Foreningen foreslår, at vi foretager endnu en ændring (Bilag B). Det handler om at gøre formuleringer i vedtægterne mere nutidige + vi retter flere småfejl.

  Vi lader den overgå til næste år + overvejer at punkt 2 også ændres.

 9. Replikker/hjemmeside v. Michael Grankvist
  Vi har udarbejdet en ny hjemmeside til dramatiklærerforeningen. Der vil være en del af siden som kun kan tilgås af medlemmer, her kan vi dele Replikker og materialer. Siden kobles også med foreningens Facebookgruppe. Der oprettes ligeledes en google-konto, hvor materialer kan deles fra. Der vil komme et ”Bestyrelsens/redaktionens nyhedsbrev” ca. hver halve år.
 10. Evt.
  Mischa Sloth Carlsen vil gerne takke arrangørerne af dagens FIP-kurser.
  Bestyrelsen vil gerne takke Maria Mellergaard for det store arbejde i bestyrelsen gennem flere år.

Læs også

Inspiration fra FIP

Nogle af os deltog i et glimrende FIP-kursus på Aarhus HF & VUC fredag den 10/11. Eftermiddagen var sat af til en workshop med Roberta Carreri fra Odin Teatret. Nogle af vores kolleger var i den forbindelse så venlige at tage lidt noter fra workshoppen og dele dem...

Ny udgivelse

Kære kollega. Nu er det muligt at lade sig inspirere af syv kollegers interessante og vedkommende refleksioner over hver sit aspekt af dramatikundervisningen på stx og hf. I udgivelsen Fagdidaktiske formidlingsartikler om dramatik, som du kan finde på...

Aprilfestival – Gruppeteatrenes Mekka

Aprilfestival – Gruppeteatrenes Mekka

Af Michael Grankvist Sørensen Jeg er sikkert ikke den eneste i denne forsamling der har fået sin primære teaterfaglige dannelse via de turnerende børneteatre, men som efter man er blevet voksen nogle gange kan glemme, hvor betydningsfulde de har været for en selv, og...

Share This