Dagsorden for generalforsamling den 10/11 kl. 16.15

Tid: Fredag den 10. nov. 2023 kl. 16.15 (i umiddelbar forlængelse af FIP-kurset)

Tid: Fredag den 10. nov. 2023 kl. 16.15 (i umiddelbar forlængelse af FIP-kurset)

Sted: Aarhus HF og VUC, Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C

1. Kort velkomst og dagsorden

2. Formandens beretningen

3. Logo, T-shirts og muleposer

4. Ønsker og forslag til nye tiltag?

5. Regnskab v. kasserer (se regnskabet bilag a)

6. Godkendelse af vedtægtsændring (ændring af regnskabsår, Se bilag b). Forslaget blev også godkendt i 2022, men da der var færre en 2/3 af foreningens medlemmer tilstede, kræver vedtægtsændringen, at den bliver godkendt på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

7. Valg til bestyrelsen. På valg: Kamilla, Marlene, Mette, samt suppleanter.

8. Evt.

NB: Medlemmer der dukker op til generalforsamlingen er samtidig inviteret med ud og spise og i teatret. Dette kræver en seperat tilmelding. Invitationen udsendes på mail.

Læs også

Inspiration fra FIP

Nogle af os deltog i et glimrende FIP-kursus på Aarhus HF & VUC fredag den 10/11. Eftermiddagen var sat af til en workshop med Roberta Carreri fra Odin Teatret. Nogle af vores kolleger var i den forbindelse så venlige at tage lidt noter fra workshoppen og dele dem...

Ny udgivelse

Kære kollega. Nu er det muligt at lade sig inspirere af syv kollegers interessante og vedkommende refleksioner over hver sit aspekt af dramatikundervisningen på stx og hf. I udgivelsen Fagdidaktiske formidlingsartikler om dramatik, som du kan finde på...

Aprilfestival – Gruppeteatrenes Mekka

Aprilfestival – Gruppeteatrenes Mekka

Af Michael Grankvist Sørensen Jeg er sikkert ikke den eneste i denne forsamling der har fået sin primære teaterfaglige dannelse via de turnerende børneteatre, men som efter man er blevet voksen nogle gange kan glemme, hvor betydningsfulde de har været for en selv, og...

Share This